Çeviri ve Roman Kültürü
Tarihi Çevirmek – Roman cephesi üzerine
Tarihi Çevirmek – Roman cephesi üzerine
Çevirmenler tarihsel olarak, bilginin ve kültürel ifadenin diller arası temasını ve taşınırlığını sağlayan köprüleri kurarken sessiz, çoğu zaman da görünmez olmuşlardır. Onların bireysel hikayeleri keşfin, ticaretin, sömürgeleştirmenin ve savaşın küresel tarihleriyle iç içedir, bu yüzden de yerel ve küresel tarihin anlatımında yeni kimlikler oluştururlar.