Çeviri ve Roman Kültürü
Eleştiriler

Edebiyat, makale, film, belgesel, sanatsal çalışmalar, pedagojik malzemeler ve internet sayfaları ile bunların çevirilerinin eleştirileri tüm kültürlerde önemlidir. Farklı kültürel yapım türlerine ve bunların tarihsel yörüngelerine ışık tutarak eserleri eleştirel bir bakış açısıyla yerel, bölgesel ve küresel bağlamda inceleyerek değerlendirme amacına hizmet ederler. Romanlar tarafından kaleme alınmış eserlerin eleştirilerinden basılmış olan bazılarını buradan okuyabilirsiniz, bulabildiğiniz başka eleştiriler olursa haberimiz olsun!


Film reviews: Liberté (Tony Gatlif)
Documentary Film Review: A People Uncounted
Fiction littéraire tsigane --- Cécile Kovacshazy
Literatura: Jorge Emilio Nedich
Music review: GRUBB in Montreal
Book review: Gypsy Law: Romani Legal Traditions and Culture
Translation Romani