Çeviri ve Roman Kültürü
Çeviri ve Terminoloji
Çeviri ve Terminoloji
Çevirmenler ve terminolojistler dillerin resmi statü verildiği bölgeler, ulus-devletler ve organizasyonlarda önemli bir pozisyon sahibidirler. Onlar aynı zamanda küreselleşen dünyamızda enformasyon aktarımı ve özel söz dağarcıklarının standardize edilmesinde kilit rol oynarlar. Meslek profiline yakından bakalım An inside look at the professional profile...
Farklı dillere ileri seviyede veya akıcı bir şekilde hâkim olunması otomatikman çeviride ustalığın işareti değildir. Profesyonel çevirmenler iki dile birden hâkimdir, fakat aynı zamanda ana dillerinde veya profesyonel olmayı seçtikleri dilde olağanüstü yazar ve kendi konularında uzmandırlar.
Tarihsel olarak belgelenen çeviri faaliyeti, kökü derinlere dayanan sözlü geleneklerin yanında tüm dünyada neredeyse 5,000 yıldır çeviri yapılmakta olduğunu ortaya koymaktadır (Suriye, Çin, Hindistan). Akademik disiplin olarak Çeviri Çalışmaları tarihi henüz yeni olup 20. Yüzyılın ikinci yarısına dayanır.
Terminoloji dalı kelime hazinesi ve kelime listelerini çevirmekten daha fazlasını ifade eder. Profesyonel terminoloji uzmanları karmaşık terminoloji kaynakları yaratır ve aynı zamanda standartlar, dil politikaları, sözlük veya veri bankası oluşturma, yeni kelime bulma ve dil kullanımında yeni akımlar konusunda danışmanlık yaparlar.
Terminoloji kaynaklarını (kelime-listeleri, terimler listesi, sözlükler) gerçek anlamda derleme uygulamaları çok eski bir geleneğe dayanır. Hem tanımlayıcı hem de kural koyucu bağlamda Terminoloji Çalışmaları terimlerin (sözlüksel ifadelerin) kavramları nasıl oluşturduğu ve çeşitli bilgi alanlarını nasıl temsil ettiği üzerine yoğunlaşır.
Bu bölüm çeviri ve terminoloji meslekleri hakkında (basılı ve online) temel kaynakların yanısıra çeviri ve terminoloji çalışmaları alanında ek akademik yayınları içermektedir.
Bu bölüm çeviri ve terminoloji alanlarında profesyonel ve akademik kariyere hazırlık için eğitim ve öğrenim hakkında (basılı ve online) daha ayrıntılı bilgi içeren kaynakların ve referansların listesini içermektedir.