Çeviri ve Roman Kültürü
Tarihi Çevirmek – Roman cephesi üzerine
Tarihi Çevirmek – Roman cephesi üzerine
Çevirmenler tarihsel olarak, bilginin ve kültürel ifadenin diller arası temasını ve taşınırlığını sağlayan köprüleri kurarken sessiz, çoğu zaman da görünmez olmuşlardır. Onların bireysel hikayeleri keşfin, ticaretin, sömürgeleştirmenin ve savaşın küresel tarihleriyle iç içedir, bu yüzden de yerel ve küresel tarihin anlatımında yeni kimlikler oluştururlar.
Tarihin yazılmasıyla ilgili çağdaş perspektifler resmi ve baskın otoriteler tarafından tecrit edilen veya susturulanların seslerini ve hikâyelerini dikkate alma gerekliliğinin önemini açıkça yansıtır. Roman tarihini kim kimin adına kaleme almıştır?
İki olay küresel Roman aktivizminin ilk organize teşebbüslerine işaret eder. 1971 yılında yapılan 1. Dünya Roman Kongresinde ilk Roman bayrağı ve milli marşı kabul edilmiştir. 1978 yılında yapılan 2.Dünya Roman Kongresine resmi olarak uluslararası Roman Birliği veya IRU kurulmuştur.
Porrajmos ve Samudaripen terimleri "Roman Soykırımını" ifade etmek için geliştirilmiştir. Auschwitz ve Lety toplama kampları dâhil olmak üzere toplam 500,000 ve 1,000,000 arasında Roman ve Sinti katledilmiştir. Tarihi kayıtlar ve hayatta kalanların ifadeleri "unutulmuş" olan bu soykırımı dile getirmektedir.