Çeviri ve Roman Kültürü
Roman dünya üzerinde farklı ülkelerde yaşayan ve genellikle tarihsel olarak ‘çingene’ diye adlandırılan on iki milyon insan tarafından paylaşılan çeşitli dilsel ve kültürel etnik izlerin tamamına gönderme yapan bir terimdir.


Romanca söz Other Romani Word
Sar san? (Kalderash)
Sar san tu?|Sar san?|So ćere(s)h? (Gurbeti)
Sar san?| So si tusa? (Lovari)
Sar san/sijan? (Xoraxane)
 How are you? (EN)  Como você está? (PT)  Comment allez-vous? (FR)  ¿Cómo está?|¿Cómo estás? (ES)  Wie geht es Ihnen? (DE)  Hogy vagy? (HU)  Come sta? (IT)  Nasılsınız? (TR)  Jak se máš? (CS)Ticarette, sanatsal ve edebi ifadede ve bugün Web’te ortak ve yoldaşımız olan çeviri, dünya genelinde kültürel ve dilsel çeşitlilik gösteren insan toplulukları arasında ezelden beri var olmuştur.Romanca Dünya Haritası Full screen