Objevování vazeb mezi Romskou kulturou a oblastí překladů

Translation Romani se rozhodl používat slovo Romani ve všech jazykových verzích této webové stránky, přičemž tento termín zahrnuje jak jazyk tak různá etnická společenství po celém světě, jako jsou Romové, Sintové, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé a mnozí další. Věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám našich překladatelů, ve kterých vysvětlují překlady do ostatních jazyků a používání lokálně, regionálně, nebo celostátně běžných termínů. 

Zavřít toto okno.
<center>O <i>Translation Romani</i></center>
O Translation Romani

Nejprve ze všeho bych chtěla vyjádřit svou hlubokou vděčnost a díky všem lidem, kteří přispěli k tomuto projektu :  "bez vašeho zájmu, pomoci, přispění a profesionality by tyto webové stránky nikdy nevznikly". Jsem hluboce vděčná Simonu Vézinovi z Tribal Solutions za skvělou práci  při tvorbě a úpravě systému správy obsahu a webu. I přesto, že tvorba a řízení dynamické mnohojazyčné webové stránky přináší množství překážek, díky obratnosti, důvtipu, a kreativitě se kterými byla tato stránka vyvíjena se jednalo o velmi potěšující a příjemný zážitek : "užitečnost vaší práce v budoucnu pocítí a ocení mnozí uživatelé." Stejně tak si nesmírně vážím profesionalismu a ohromujících schopností kritického čtení a překladatelských schopností svého překladatelského týmu : "bez vás by tento projekt nemohl být viditelný v tolika světových jazycích, což je pro mě velmi důležité". Nemohu dostatečně poděkovat: Silvii Abbiati (Italština), Kitti Baracsi (Maďarština), Emese Murin (Maďarština), Efe Çakmak (Turečtina), Dilek Sağesen (Turečtina), Joanně Filgueiras (Brazilská Portugalština), Catherine Landreville (Francouzština), Ronaldu Lee (Romština), Miriam Perales-Handley (Španělština), Ixchel Cervantes (Španělština-R-RS), Melody Zayas-Peña (Španělština-R-TS), Petru Syručkovi (Čeština), a Mariu Zeltwangerovi (Němčina); Claudia Gagnon (Databáze TR). "Náhodně vybrané Romské slovo": Ronald Lee (Kalderash); Hedina Tahirović Sijerčić (Gurbeti); Šani Rifati (Xoraxane); Szilvia Lakatos (Lovari).

Jsem velmi vděčná za podporu, kterou mi poskytl grant Établissement nouveaux professeurs-chercheurs z Fonds Québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), jehož financování mi umožnilo položit základ výzkumného projektu, který se bude dále rozvíjet v příštích desetiletích. Tato stránka je skutečně mise en place(na svém místě pozn. překl.), je přesně tím zdrojem informací, které by měly sloužit jako základ, jež nám pomůže jasněji porozumět dynamice a výzvám překládání a tlumočení do a z miriád Romských dialektů se všemi jejich unikátními nuancemi. Pro účely této stránky je termín „Romani“ používán jako širší termín označující mnoho odlišných etnických skupin: Romy, Sinty, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé, atd. Jako takový nezahrnuje kočovníky a mnoho dalších osob, občas spojovaných s etnickými Romy(Romani). I když termín „Romani“ není používán ve všech jazycích, rozhodla jsem se ponechat ho v překladech z angličtiny(pozn. překl.:v českém překladu vždy v závorce za označením Romové, pro češtinu běžným).  Romština (Romani language) sama prochází v současnosti díky různým iniciativám standartizací  a modernizací. Přesto jsou její dialekty často přepisovány za pomoci abecedy a pravopisu národního jazyka, se kterým jsou v nejbližším kontaktu. Překládání Romštiny (Romani) je na této stránce založeno převážně na angličtině; tak například č, š, ž jsou přepisovány jako „ch“, „sh“ a „zh“.  Můžete zde také najít více informací o pravidlech hláskování a výslovnosti.

Tato webová stránka obsahuje množství hypertextových odkazů a oblastí, které odkazují na další zdroje informací. Tam kde je to možné, nebo vhodné, hlavně pro obecné informace,  byly zapracovány odkazy na anglickou jazykovou verzi Wikipedie. Anglický obsah  Wikipedie bývá komplexnější a poskytuje snadný přístup k mnoha jaykovým verzím a překladům. I když základní obsah, který stránka nabízí v mnoha jazycích, zůstane stejný, mnoho dalších sekcí bude pravidelně aktualizováno.  To se týká hlavne zdrojů zaměřených na Romy (Romani), které můžete najít ve vybraných bibliografických odkazech každé ze stránek Romského spektra, Komunitní sekce a zdrojů týkajících se překládání na stránkách Překladatelského spektra. Dynamické sekce webové stránky se budou postupem času také vyvíjet. To se týká TR Databáze, blogu, esejů, interview, „Hlasů z oboru“ a recenzí. Na celých webových stránkách mohou uživatelé najít funkce, které umožňují vkládat komentáře a doporučení; příspěvky v jiných jazycích a překlady také vítáme.

Překladatelé a tlumočníci jsou často těmi prvními, kteří jsou konfrontováni s adaptací jazyků na nové podmínky, což je případ mnoha jazyků, které jsou používány především v ústní formě. Tato skutečnost sama o sobě, tváří v tvář globalizaci a rychle se vyvíjejícím technologiím vyžaduje seriózní vědecký výzkum. Avšak ještě naléhavější je závažná potřeba společnosti, jasněji rozumět  roli překladatelů a tlumočníků v našem každodenním životě. Technologie, migrace, cestování a mnoho dalších faktorů si vynucují naše setkávání s ostatními mnohem častěji než kdy dříve. Překládání je často tím nástrojem, který zprostředkovává spravedlivější a rovnější pozici pro všechny občany našeho globalizovaného světa. Translatologie nám spolu s mnoha dalšími oblastmi akademického výzkumu poskytuje slovník a konceptuální paradigmata s nimiž můžeme popsat a chápat heterogenitu, rozmanitost a mobilitu, které utváří identitu v našem současném životě. Tato stránka si klade za cíl, se vší skromností představit svým návštěvníkům dva světy poznání, Romštinu a Překladatelství ve vztahu jednoho k druhému a k ostatním jazykům a kulturám světa.

---Debbie Folaron