Objevování vazeb mezi Romskou kulturou a oblastí překladů

Translation Romani se rozhodl používat slovo Romani ve všech jazykových verzích této webové stránky, přičemž tento termín zahrnuje jak jazyk tak různá etnická společenství po celém světě, jako jsou Romové, Sintové, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé a mnozí další. Věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám našich překladatelů, ve kterých vysvětlují překlady do ostatních jazyků a používání lokálně, regionálně, nebo celostátně běžných termínů. 

Zavřít toto okno.
Překladatelské spektrum
Překladatelské spektrum
Překladatel je partner a spojenec v obchodu, v umění, literatuře a v současnosti i na webu. Překládalo se od nejrannějších dob v nejrůznějších společnostech po celém světě.

Překladatelství bylo provozováno od nejrannějších dob lidstva v nejrůznějších civilizacích po celém světě a mezi nimi. Překladatelství velmi pravděpodobně doprovázelo první písemné zápisy před téměř šesti tisíci lety v Mezopotámii, kde po počátečním usazování populace přišel rozvoj ekonomie a s ním potřeba vhodně řídit trh, obchod a administrativu. “Ústní překládání” vzniklo ještě mnohem dříve. Přesněji řečeno, ústní překládání je obvykle označováno slovem “tlumočení”, zatímco slovo “překlad” implikuje přítomnost psaného textu, který musí být čten a interpretován předtím než bude přeložen. Jak ústní překlad (tlumočení), tak psaný překlad, označují soubor komplexních procesů umožňujících rozumění obsahu ve zdrojovém jazyku a pře-formulování  do jazyka cílového. V profesionálním překladatelství je kladen důraz na důkladné zvládnutí dvou nebo více jazyků a s nimi spojených kultur a excelentní schopnost psaní v rodném jazyce překladatele. Překladatelská praxe má velmi dlouhou historii, v níž se čas od času překladatelé organizovali do “škol”, jako například v Bagdádu (8.-10.stol.) nebo v Toledu ve Španělsku(13.stol.). Teprve v nedávné minulosti však začíná systematické formální teoretizování  a reflexe překladatelské praxe na akademických základech. Jako studijní disciplína se “translatologie” postupně vyvinula jako podobor lingvistiky. Translatologie byla formálně představena Jamesem S. Holmesem (1972/1988) a postupem času se po celém světě vyvinula do dynamického mezidisciplinárního oboru . Translatologie používá různé konceptuální perspektivy a metodologické přístupy (lingvistické, kulturní, literární, sociologické, historické, matematické, psychologické, atd.) pro studium překladu jako produktu a procesu , a zkoumá příbuzné překladatelské fenomény.