Objevování vazeb mezi Romskou kulturou a oblastí překladů

Translation Romani se rozhodl používat slovo Romani ve všech jazykových verzích této webové stránky, přičemž tento termín zahrnuje jak jazyk tak různá etnická společenství po celém světě, jako jsou Romové, Sintové, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé a mnozí další. Věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám našich překladatelů, ve kterých vysvětlují překlady do ostatních jazyků a používání lokálně, regionálně, nebo celostátně běžných termínů. 

Zavřít toto okno.
Překlad a technologie
Překlad a technologie
Technologie využívané k překladu jsou dnes veřejností sledovány více než kdykoli předtím. Lokalizované webové stránky a softwarové aplikace umožňují uživatelům a spotřebitelům vyřizovat své záležitosti v jazyce dle svého výběru. Strojové překládání dnes pomáhá v aktivitách od hraní online her až po krizovou a humanitární intervenci.
Technologie jsou v překladu (psaném i ústním) používány stále častěji, což sebou přináší v tradičních i ve vznikajících médiích posun hranice mezi překladem provedeným člověkem s pomocí techniky a strojovým překladem s lidskou úpravou.
Příchod zvukového filmu na světovou scénu v roce 1927 přinesl také zrod titulkování (psané titulky) a dabingu (nahrávání jiného hlasu) filmů v cizích jazycích, založených na finančních a politických rozhodnutích učiněných jednotlivými zeměmi té doby.
Lokalizace byla poprvé využita v osmdesátých letech softwarovými programátory v aplikacích zaměřených na anglicky mluvící uživatele. Lokalizace označuje procesy lingvistické, kulturní a technické adaptace (překlad) potřebné k tomu, aby programy fungovaly v jiných jazykových oblastech.
I když experimenty s mechanickými slovníky probíhaly už v sedmnáctém století, teprve roku 1946 výzkumníci Andrew Booth a Warren Wever navrhli využití moderních technologií (počítačů) k překladu lidských jazyků.
Tato sekce obsahuje odkazy na odborné a akademické zdroje (tištěné a online) poskytující další informace o překladatelských technologiích, lokalizaci, strojovém překladu, titulkování a vícejazyčném projektovém managementu.
Odkazy a zdroje (tištěné a online) obsahující detailnější informace o vzdělávacích a školících aktivitách určených k přípravě na profesní, nebo akademickou dráhu v oblasti překladatelských technologií, lokalizace, strojového překladu a titulkování.