Objevování vazeb mezi Romskou kulturou a oblastí překladů

Translation Romani se rozhodl používat slovo Romani ve všech jazykových verzích této webové stránky, přičemž tento termín zahrnuje jak jazyk tak různá etnická společenství po celém světě, jako jsou Romové, Sintové, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé a mnozí další. Věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám našich překladatelů, ve kterých vysvětlují překlady do ostatních jazyků a používání lokálně, regionálně, nebo celostátně běžných termínů. 

Zavřít toto okno.
Překlad a terminologie
Překlad a terminologie
Překladatelé a odborníci na terminologii mají významnou roli v regionech, státech a organizacích, ve kterých je jazykům udělován oficiální status. V našem globalizovaném světě jsou také důležitými činiteli přenosu informací a standardizace specializovaných slovníků. Tato sekce obsahuje bližší pohled na profil profesionála ...
Schopnost plynule se dorozumět v různých jazycích neznamená automaticky profesionalitu v překladu. Profesionální překladatelé jsou bilingvní, ale musí být také velmi dobrými pisateli ve svém mateřském jazyce, nebo vybraném jazyce na který se zaměřují, a musí rozumět tématu, které překládají.
Historická dokumentace dokazuje, že v rámci ústní tradice bylo překladatelství na celém světě praktikováno po téměř 5000 let (Sýrie, Čína, Indie). Historie translatologie jako vědní disciplíny je však poměrě mladá a sahá do druhé poloviny 20. stol.
Oblast terminologie zahrnuje mnohem více než překládání slovníků a seznamů slov. Odborníci na terminologii vytvářejí sofistikované terminologické zdroje a poskytují poradenství při tvorbě standardů, jazykových politik, slovníků, nebo databází, neologismů a nových trendů při používání jazyka.
Současná praxe shromažďování terminologických zdrojů (seznamů slov, glosářů, odborných slovníků) má dlouhou historickou tradici. Studium terminologie se deskriptivně i normativně zaměřuje na to, jak termíny (lexikální jednotky) označují pojmy a reprezentují různé oblasti znalostí.
Tato sekce zahrnuje některé základní zdroje (tištěné a online) obsahující další informace o translatologii a terminologii, stejně tak jako další akademické publikace věnující se studiu překládání a terminologie.
Tato sekce nabízí odkazy na zdroje (tištěné a online) obsahující podrobnější informace o možnostech vzdělání a školení pro přípravu na profesionální, nebo akademickou kariéru v oblastech překládání a terminologie.