Objevování vazeb mezi Romskou kulturou a oblastí překladů

Translation Romani se rozhodl používat slovo Romani ve všech jazykových verzích této webové stránky, přičemž tento termín zahrnuje jak jazyk tak různá etnická společenství po celém světě, jako jsou Romové, Sintové, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé a mnozí další. Věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám našich překladatelů, ve kterých vysvětlují překlady do ostatních jazyků a používání lokálně, regionálně, nebo celostátně běžných termínů. 

Zavřít toto okno.
Tlumočení
Tlumočení
Tlumočníky můžeme najít jak v Organizaci spojených národů tak i v místní nemocnici, nebo u soudu. Tlumočníci odborně zvládají tématickou expertizu, kdy s časovým omezením formulují zásadní informace, které mohou mít okamžité důsledky pro tlumočeného.
Tlumočení je definováno jako ústní překládání...s jemným rozdílem. Jedná se o ústní překládání v reálném čase a s přímou zpětnou vazbou, které do značné míry závisí na paměti. Dva obvyklé typy jsou konferenční tlumočení a společenské tlumočení.
Tlumočení je jednoznačně historicky nejstarším typem překládání. Profesionalizace a akademický výzkum v této oblasti se však objevily až ke konci 20. stol. a rozvíjejí se spolu s pokrokem našich znalostí mozku, jazyka, inteligence a učení.
Tato sekce obsahuje základní zdroje informací (tištěné a online) o profesi tlumočníka, stejně jako odkazy na další akademické publikace týkající se studia tlumočení.
Tato sekce shrnuje zdroje informací (tištěné a online) o vzdělání a školeních týkajících se přípravy na profesionální, nebo akademickou kariéru v tlumočení.