Objevování vazeb mezi Romskou kulturou a oblastí překladů

Translation Romani se rozhodl používat slovo Romani ve všech jazykových verzích této webové stránky, přičemž tento termín zahrnuje jak jazyk tak různá etnická společenství po celém světě, jako jsou Romové, Sintové, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé a mnozí další. Věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám našich překladatelů, ve kterých vysvětlují překlady do ostatních jazyků a používání lokálně, regionálně, nebo celostátně běžných termínů. 

Zavřít toto okno.
Historie překládání – V Romské první linii
Historie překládání – V Romské první linii
Překladatelé jsou v historii tichými, často neviditelnými zprostředkovateli kontaktů, kteří pomáhají přenášet znalosti a kulturu. Jejich osobní příběhy, které často vnášejí nové pohledy do výkladu místní i globální historie, jsou protkané s globální historií objevování, obchodu, kolonizace a válečných konfliktů.
Současná historiografie si je vědoma faktu, že musí zahrnovat hlasy a příběhy těch, kteří byli dříve oficiálními dominantními proudy historiografie marginalizováni, nebo umlčováni. Kdo za koho mluvil při výkladu Romské historie?
Ranné organizované pokusy v globálním Romském aktivismu symbolizují dvě události. V roce 1971 byla na 1. Světovém Romském kongresu přijata Romská vlajka a hymna. Roku 1978 byla na 2. Světovém Romském kongresu založena Mezinárodní Romská unie (IRU).
Pojmy Porrajmos a Samudaripen jsou používány k označení “Romského Holokaustu”. V jeho rámci zahynulo mezi 500.000 a 1.000.000 Romů a Sintů, mimo jiné také v koncentračních táborech Osvětim a Lety. Historické záznamy a vzpomínky přeživších zviditelňují tuto “zapomenutou” genocidu.