Objevování vazeb mezi Romskou kulturou a oblastí překladů

Translation Romani se rozhodl používat slovo Romani ve všech jazykových verzích této webové stránky, přičemž tento termín zahrnuje jak jazyk tak různá etnická společenství po celém světě, jako jsou Romové, Sintové, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé a mnozí další. Věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám našich překladatelů, ve kterých vysvětlují překlady do ostatních jazyků a používání lokálně, regionálně, nebo celostátně běžných termínů. 

Zavřít toto okno.
Romský jazyk
Romský jazyk
Romština složená z téměř 80 dialektů a studovaná lingvisty již od 18. století, před nás dnes v globalizujícím se světě, staví mnoho důležitých otázek. Odkud Romština pochází? Existuje standardizovaná forma Romštiny? Které dialekty jsou nejrozšířenější? Je Romština oficiálně uznávaným jazykem? Existuje Romský národ?
Výraz Cikán a jeho variace v jiných jazycích je používán po staletí a často vyvolává velmi negativní, nebo idealizované asociace či stereotypy. Rom(anglicky Romani, pozn. překl.) je novodobý český výraz, Rromani(česky taktéž Rom, pozn. překl. ) je termín, který se objevil v Angličtině a lépe odpovídá Anglické výslovnosti původního Romského označení .
Po svém odchodu z Indie, se různé skupiny Romů stěhovali a usazovali ve více než 50 zemích světa. Romská populace se odhaduje na 10 až 14 milionů osob; strach z diskriminace a pronásledování bohužel brání přesnějšímu sčítání.
Dialekty jsou sociální nebo regionální obměny jazyka. Dialekt odráží zvláštní typologii obměn používaných konkrétní skupinou mluvčích. Pokud je dialekt kodifikován, získává status standartního jazyka.
Standardní jazyk přiděluje určité privilegované postavení jedné z jazykových variací. Většinou je předepisován v rámci vzdělávacího systému a slovníků, učebnic či publikací zaměřených na gramatiku. Často je spojován se sociální nebo politickou prestiží.
Různé etnické skupiny mohou být v daném státě, nebo regionu uznávány a chráněny jako oficiální menšiny. Připsání oficiálního statusu specifické skupině osob může přinést práva na politické zastoupení, jazyk a překládání.
Pojem “Národ” obecně označuje společenství lidí obývajících konkrétní území, které je politicky organizováno společnou vládou, t.j. “národní stát”. Mimoto označuje skupinu lidí sdílejících společnou historii a tradice jazyka a kultury.
Romština je vyučována v různých institucích po celém světě: v rámci univerzitních programů, na základních a středních školách, v kulturních a komunitních centrech, workshopech nebo letních táborech. Existují výukové materiály v Romštině i v překladech.