Objevování vazeb mezi Romskou kulturou a oblastí překladů

Translation Romani se rozhodl používat slovo Romani ve všech jazykových verzích této webové stránky, přičemž tento termín zahrnuje jak jazyk tak různá etnická společenství po celém světě, jako jsou Romové, Sintové, Manuš, Calé, Romanichal, Kalé a mnozí další. Věnujte prosím pozornost důležitým poznámkám našich překladatelů, ve kterých vysvětlují překlady do ostatních jazyků a používání lokálně, regionálně, nebo celostátně běžných termínů. 

Zavřít toto okno.
Romské spektrum
Romské spektrum
Termín Romové kolektivně označuje různorodé jazykové a etnické rysy sdílené mezi více než 12 miliony lidí, kteří žijí v mnoha zemích po celém světě a kteří byli v dějinách často nazýváni “Cikáni”.

Termín Romové kolektivně označuje různorodé jazykové a etnické rysy sdílené mezi více než 12 miliony lidí, kteří žijí v mnoha zemích po celém světě a kteří byli v dějinách často nazýváni “Cikáni”. Romové pocházejí z Indie a dlouhou dobu setrvávali v Byzantské Anatolii (dnešní východní Turecko). Od té doby migrovali a usazovali se v Řecku, na Balkáně, v celé Evropě, Rusku, Skandinávii, v Baltických zemích, Velké Británii, Kanadě, Spojených státech, Mexiku, a po většině Latinské Ameriky, stejně jako v Austrálii. Schopnost mluvit některým z téměř 80 dialektů, které jsou součástí Romštiny se u jednotlivců liší, ale vývoj moderních technologií, který přinesl dříve nevídané možnosti přeshraniční komunikace, podněcuje  obnovený zájem o učení se tomuto jazyku. Romové se neidentifikují pouze s Romskou komunitou, ale také s mnoha různými společnostmi a státy, jejichž jsou občany  a s nimiž  po staletí přicházeli do styku. Jako občané různých států mluví jejich jazyky, stejně tak jako Romštinou. “Romistika” jako akademická diciplína vznikla zprvu jako zvláštní výzkumný obor v rámci lingvistiky. Od té doby se vyvinula v živou disciplínu, která přejímá perspektivy a metodologie z mnoha různých oborů, jako jsou sociologie, antropologie, etnografie, politologie, studia migrace, studia diaspor, kulturní studia, musikologie a historie. Romové v současnosti tvoří největší menšinovou skupinu v rámci Evropské unie.