A romani kultúra és a fordítás területe közötti kapcsolatok felfedezése

A Translation Romani weboldal úgy döntött, hogy a romani szót használja a weboldal nyelvi változatainak mindegyikében, ez alatt értve, illetve ezzel jelölve mind a nyelvet, mind pedig a különböző etnikai közösségek mindegyikét szerte a világon, azaz a roma, sinti, manuš, calé, romanichal, kalé és sok más csoportot. Kérjük, olvassa el fordítóink fontos megjegyzéseit a magyarázatokról és más lokálisan, nemzetileg, regionálisan használt fordításokról.

Bezár


Bár a magyarországi nyilvános diskurzusokban manapság a roma kifejezés számít „politikailag korrektnek”, a szakmai-tudományos diskurzusokban gyakran találkozunk a cigány megnevezéssel is, jóllehet ez a kifejezés sok negatív tartalommal terhelt. A szó viszonylag gyakori használatának oka az, hogy nem minden csoport érzi magáénak a romani nyelvből eredő roma szó használatát, így a romungrók és a beások is többnyire a cigány szóval határozzák meg önmagukat. E lokális viszonyokat figyelembe véve leginkább a „roma/cigány” szóhasználat az, amely a magyarországi csoportok önmegnevezéshez való jogát elismerve, sokféleségüket tiszteletben tartva a különböző csoportokról való általános beszédet lehetővé teszi. A weboldal döntése mögött, miszerint a romani szót használja általános megnevezésként, a globális identitáspolitikai törekvések elismerése áll. Erről részletesebben a „Romani, rromani, cigány?” szócikkben olvashatunk. Fontos tehát kiemelni, hogy a weboldal cikkei elsősorban általánosságban szólnak a különféle, szerte a világon élő csoportokról.