A romani kultúra és a fordítás területe közötti kapcsolatok felfedezése

A Translation Romani weboldal úgy döntött, hogy a romani szót használja a weboldal nyelvi változatainak mindegyikében, ez alatt értve, illetve ezzel jelölve mind a nyelvet, mind pedig a különböző etnikai közösségek mindegyikét szerte a világon, azaz a roma, sinti, manuš, calé, romanichal, kalé és sok más csoportot. Kérjük, olvassa el fordítóink fontos megjegyzéseit a magyarázatokról és más lokálisan, nemzetileg, regionálisan használt fordításokról.

Bezár
<center>Az oldalról <i>Translation Romani</i></center>
Az oldalról Translation Romani

Mindenekelőtt szeretném kifejezni elismerésemet és köszönetemet azok számára, akik közreműködtek ebben a projektben: „a ti érdeklődésetek, támogatásotok, elkötelezettségetek és szakmai hozzáértésetek nélkül ez a weboldal nem jöhetett volna létre”. Nagyon hálás vagyok Simon Vézinának a Tribal Solutions-től, hogy a lehető legtökéletesebb tartalomkezelő rendszert és weboldalt megalkotta és testre szabta. Egy dinamikus, többnyelvű weboldal létrehozása végtelen kihívásokat tartogat, és mégis, az a könnyedség, leleményesség, találékonyság és kreativitás, mellyel a weboldalt fejlesztette, rendkívül örömtelivé és élvezetessé tette ezt a tapasztalatot: „a munkád előnyeit sokan fogják érezni és értékelni a jövőben is”. Hasonlóképp mérhetetlenül hálás vagyok a fordítói csapatom csodálatos szakmaisága és lenyűgöző kritikai és fordítói készségei miatt: „nélkületek sosem látott volna napvilágot a weboldal több nyelven, világszerte elérhető módon”. Nem tudom elégszer megköszönni Silvia Abbiatinak (olasz), Baracsi Kittinek (magyar), Murin Emesének (magyar), Efe Cakmaknak (török), Joanna Filgueirasnak (brazíliai portugál), Catherine Landreville-nek (francia), Ronald Lee-nek (romani), Miriam Perales-Handley-nek (spanyol), Ixchel Cervantes-nek (spanyol-R-RS), Melody Zayas-Peñanak (spanyol-R-TS), Petr Syruceknek (cseh), Mario Zeltwangernek (német) és Claudia Gagnonnak (TR adatbázis). "Random romani szó": Ronald Lee (kalderash); Hedina Tahirović Sijerčić (gurbeti); Šani Rifati (xoraxane); Szilvia Lakatos (lovári).

Ugyancsak hálás vagyok a segítségért, melyet a Fonds Québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) Établissement nouveaux professeurs-chercheurs támogatása nyújtott, akiknek a finanszírozása lehetővé tette egy olyan kutatási projekt alapjainak létrehozását, mely az elkövetkezendő évtizedekben tovább fog fejlődni. Sőt ez az oldal egy információs mise en place, annak szándékával, hogy alapul szolgáljon ahhoz, hogy elkezdjük pontosabban megérteni a fordítás és tolmácsolás kihívásait a számtalan romani dialektusból és dialektusra, mindazokkal az egyedi sajátosságokkal, melyeket magukba foglalnak. A weboldal céljainak megfelelően a „romani”-t széleskörű terminusként használjuk különböző etnikai közösségek megjelölésére: roma, sinti, manuš, calé, romanichal, kalé, stb. Mint ilyen, nem foglalja magába az utazókat és másokat, akiket a romanival mint etnikai kifejezéssel hoznak összefüggésbe. Bár a „romani” terminus nem használatos minden nyelvben, a megtartása mellett döntöttem minden fordítás esetében. A romani nyelv jelenleg sztenderdizáción és modernizáción megy keresztül különféle kezdeményezések által. A dialektusokat még mindig gyakran azon nemzeti nyelv ábécéjét és helyesírását használva írják át, mellyel a legközelebbi a kapcsolatuk. Ennek a weboldalnak a romani fordítása főként az angol nyelvre alapul, így például a č, š, ž-ből "ch", "sh" és "zh" lett. További információk itt találhatók a betűzésről és kiejtésről.

A weboldal számos hiperlinket és további forrásokra mutató részt tartalmaz. Amennyiben lehetséges, illetve releváns volt, Wikipédia linkeket helyeztünk el az általános információkról. Bár az alapvető, többnyelvű tartalom ugyanaz marad, a weboldal sok más szekciója rendszeresen frissítésre kerül. Ebbe beletartoznak a romani témájú források, melyek az egyes Romani spektrum oldalak válogatott bibliográfiájában és a Közösség menüpont alatt, valamint a  fordítással kapcsolatos források, melyek a Fordítás spektrum oldalain találhatóak. A dinamikus szekciók az idő múlásával szintén fejlődni fognak. Ide tartozik a TR adatbázis, a blog, esszék, interjúk, „Hangok a terepről” és a kritikák. A felhasználók az egész weboldalon találnak olyan elérhető funkciókat, melyek lehetővé teszik, hogy tanácsokat, javaslatokat küldjenek; a többnyelvű bejegyzéseket és fordításokat mindig szívesen látjuk.

A fordítók és tolmácsok gyakran az első tanúi annak, ahogyan a nyelvek alkalmazkodnak az új valóságokhoz, ahogyan több száz ma elsősorban szóban használt nyelv esetében is van. A globalizáció és a rohamosan fejlődő technológiák korában ez a tény önmagában komoly kutatást biztosít. Mindamellett talán egyre szorongatóbb a társadalmak számára az igény, hogy minél tisztábban megértsék a fordítók és tolmácsok szerepét mindennapi életünkben. A technológiák, a migráció, az utazás és sok más tényező kikényszeríti a másokkal való találkozást, gyakrabban, mint valaha. A fordítás az a hang, mely közvetít a polgárok között, hogy globális világunk egy igazságosabb és egyenlőbb hellyé váljon. A fordítástudomány, sok más tudományos terület mellett szókincset és fogalmi paradigmákat nyújt számunkra a heterogenitás, sokféleség és mobilitás leírásához és reflektálásához, melyek az identitásunkat alkotják jelenkori életünkben. Ennek az oldalnak a törekvése minden szerénység nélkül az, hogy két tudásvilágot mutasson be látogatóinak, a romani és a fordítás világát, egymással való, valamint más nyelvekhez és a világ más kultúráihoz való kapcsolatukban.

---Debbie Folaron