A romani kultúra és a fordítás területe közötti kapcsolatok felfedezése

A Translation Romani weboldal úgy döntött, hogy a romani szót használja a weboldal nyelvi változatainak mindegyikében, ez alatt értve, illetve ezzel jelölve mind a nyelvet, mind pedig a különböző etnikai közösségek mindegyikét szerte a világon, azaz a roma, sinti, manuš, calé, romanichal, kalé és sok más csoportot. Kérjük, olvassa el fordítóink fontos megjegyzéseit a magyarázatokról és más lokálisan, nemzetileg, regionálisan használt fordításokról.

Bezár
Romani Spektrum
Romani Spektrum
A romani kifejezés együttesen jelöli a különböző nyelvi és kulturális jellegzetességeket, melyekben 12 millió ember osztozik, akik sok különböző országban élnek szerte a világon és akikre történetileg gyakran hivatkoztak úgy mint “cigányok”.

A romani egy kifejezés, mely együttesen jelöli a különböző nyelvi és kulturális jellegzetességeket, melyekben 12 millió ember osztozik, akik sok különböző országban élnek szerte a világon, és akikre történetileg gyakran hivatkoznak úgy, mint “cigányok”. A romani emberek Indiából származnak és hosszú ideig voltak letelepedve Anatóliában (a mai Kelet-Törökországban). Azóta továbbvándoroltak és letelepedtek Görögországban, a Balkánon, egész Európában, Oroszországban, Skandináviában, a balti államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Latin-Amerika nagy részén, valamint Ausztráliában. A több mint 80 dialektus közül, melyek a romani nyelv változatait magukba foglalják, egynek vagy többnek a folyékony ismerete, de a kortárs technológiák elfogadása is újra lángra lobbantotta a nyelv tanulása iránti érdeklődést és lehetőséget adott a nemzeti határokat átívelő kommunikációra úgy, ahogy soha azelőtt. A romani emberek nem csak egymással azonosítják magukat, de a különféle társadalmakkal és nemzetekkel is, melyeknek állampolgárai, és amelyekkel kölcsönhatásba kerültek az évszázadok során. Különböző nemzetállamok polgáraiként beszélik a nemzeti nyelveket, ahogyan a romanit is. A romológia mint akadémiai diszciplína elsőként a nyelvészeti kutatások sajátos területeként bukkant fel. Azóta egy dinamikus területté fejlődött, mely magába foglalja más diszciplínák megközelítéseit és módszereit, úgy mint a szociológia, antropológia, etnográfia, politológia, migrációkutatás, diaszpórakutatás, kultúratudomány, zene és történelem. A romani emberek az Európai Unió legnagyobb kisebbségi csoportját alkotják.