A romani kultúra és a fordítás területe közötti kapcsolatok felfedezése

A Translation Romani weboldal úgy döntött, hogy a romani szót használja a weboldal nyelvi változatainak mindegyikében, ez alatt értve, illetve ezzel jelölve mind a nyelvet, mind pedig a különböző etnikai közösségek mindegyikét szerte a világon, azaz a roma, sinti, manuš, calé, romanichal, kalé és sok más csoportot. Kérjük, olvassa el fordítóink fontos megjegyzéseit a magyarázatokról és más lokálisan, nemzetileg, regionálisan használt fordításokról.

Bezár
Romani nyelv
Romani nyelv
A romani nyelv, mely majdnem 80 dialketust foglal magába és melyet a nyelvészek a XVIII.-XIX. század óta vizsgálnak, sok fontos kérdést vet fel számunkra mai globalizálódó világunkban. Honnan származik a romani? Létezik sztenderd romani nyelv? Mely dialektusok a legelterjedtebbek? Hivatalosan elismert nyelv a romani? Van romani nemzet?
A gypsy szót és szinonimáit más nyelvekben évszázadokig használták. Ezek a megnevezések gyakran súlyosan terheltek negatív vagy romantikus asszociációkkal és sztereotípiákkal. A romani és rromani két modern korban felszínre került kifejezés.
A romani csoportok Indiából való indulásuk ideje óta több mint 50 országba vándoroltak be és telepedtek le világszerte. A népességüket 10 és 14 millió közöttire becsülik, azonban a diszkriminációtól és üldöztetéstől való félelem megakadályozza a pontos népszámlást.
A dialektusok egy nyelv társadalmi vagy regionális változatai. A dialektus a nyelvhasználók egy bizonyos csoportja által használt változat sajátos jellegzetességeit tükrözi. Ha egy dialektust törvényesen elismernek, a sztenderd nyelv státuszát kapja.
Egy sztenderd nyelv a nyelv változatai közül az egyik különleges státuszát feltételezi. Széles körben előírt az oktatás és szótárak, nyelvtankönyvek és kiadványok által. Gyakran kapcsolódik össze a társadalmi vagy politikai presztízzsel.
Az etnikai csoportokat elismerhetik hivatalos kisebbségekként egy adott nemzetállamban vagy régióban. Emberek egy specifikus csoportjának hivatalos kategóriaként történő leírása ezen a módon magában foglalja a jogi elismerés, képviselet, nyelv, oktatás és fordítási jogok megszerzésének lehetőségét.
A “nemzet” általában olyan emberek közösségét írja le, akik egy közös kormányzat által politikailag szervezett terület lakói, más szavakkal ez a “nemzetállam”. Hasonlóképpen jelöli az embereket, akiknek közös a történelmük, valamint nyelvi és kulturális hagyományaik.
A romanit világszerte különböző környezetekben tanítják: egyetemi programokban, általános és középiskolai órákon, kulturális és közösségi központokban, műhelyekben és nyári táborokban. Romani nyelven és fordításban is léteznek pedagógiai anyagok.