A romani kultúra és a fordítás területe közötti kapcsolatok felfedezése

A Translation Romani weboldal úgy döntött, hogy a romani szót használja a weboldal nyelvi változatainak mindegyikében, ez alatt értve, illetve ezzel jelölve mind a nyelvet, mind pedig a különböző etnikai közösségek mindegyikét szerte a világon, azaz a roma, sinti, manuš, calé, romanichal, kalé és sok más csoportot. Kérjük, olvassa el fordítóink fontos megjegyzéseit a magyarázatokról és más lokálisan, nemzetileg, regionálisan használt fordításokról.

Bezár
Translation Romani
Tolmácsolástudomány

A tolmácsolástudomány fiatal akadémiai diszciplínája, mely mint olyan csak az 1990-es években alakult ki, még mindig az aktív fejlődés fázisában van. A fordításelmélethez hasonlóan a tolmácsolástudomány történeti evolúciója is a szövegmagyarázatokból és gyakorlati megfigyelésekből fejlődött egy különböző elméleti és empirikus modellekkel, módszertanokkal és paradigmákkal teli nemzetközi interdiszciplináris területté. Valójában a tolmácsolás továbbra is kötődik és merít olyan más diszciplínák hasznos kutatásaiból mint többek között a szociolingvisztika, pszicholingvisztika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív pszichológia, neuropszichológia, kultúraközi kommunikáció, információs tudományok és mesterséges intelligencia. Számtalan körülmény és esemény járult hozzá a terület alapjainak megszilárdításához. A Paul Mantoux által 1919-ben a párizsi békekonferencián vezetett tolmácsülések után a képzett szinkron-konferenicatolmácsok (Mannheimből és Heidelbergből) a Nürnbergi perben (1945-1946), valamint az újonnan alakult Egyesült Nemzeteken belül vetették be képességeiket. Az 1960-as és 1970-es években Otto Kade és a “Lipcsei iskola” Németországban, valamint Ghelly Csernov és a “Szovjet iskola” Oroszországban foglalkozott nyelvészeti alapú fordítástudománnyal és pszicholingvisztikával, illetőleg a tolmácsolás tanulmányozásával. Danica Seleskovitch és a “Párizsi iskola”, nevezetesen az École Supérieure d`Interprètes et de Traducteurs (ESIT), elméleti és módszertani kurzusokat indított, valamint lefektette a tolmácsképzés alapjait Franciaországban.

A kezdeti lépések elsősorban a konferenciatolmácsolásra fókuszáltak, mind szimultán mind pedig konszekutív módon. A nagyobb konferenciák, 1986-ban (Trieszt, Olaszország), 1994-ben (Turku, Finnország) és 1995-ben (Geneva Park, Kanada) a tudományosabb alapú empirikus kutatás támogatásával a továbbiakban megerősítették ezt a kezdetet. A tolmács szakemberek és akadémikusok közötti legújabb nemzetközi együttműködés különösen termékenynek bizonyult azzal, hogy a nem-nyugati országok mint Japán, Kína és India jelentős gyakorlati hagyományait a nyugati akadémiai diskurzusba emelte. Az 1990-es évek óta a tolmácsolás a közszolgálati területen, például közösségi tolmácsolás, szintén egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Ez a tág kategória magába foglalja a tolmácsokat, akik az egészségügyi ellátásban (fizikai és mentális), kórházakban, bíróságokon, rendőrségen, bevándorlási és menekültügyi meghallgatásokon, iskolákban és sok más szociális terület számára nyújtanak tolmácsolási szolgáltatást. A közösségi tolmácsolás a globális migrációs trendekhez, bevándorláshoz és lokális bevándorlói közösségekhez szorosan kapcsolódva szociológiai és etikai kérdésekben is érdekelt a kognitív képességek és készségek erősítésére szolgáló gyakorlati képzés mellett. A közösségi tolmácsok nem csak a nyelvek és kultúrák között közvetítenek, de a társadalmi, etnikai, faji feszültségek széles skáláját érintik, beleértve a társadalmi és intézményi sztereotípiákat és előítéleteket.

Az akadémiai programok alapításával és a tárgyról szóló publikációkkal jelent meg a kutatás a tolmácsolástudományban. Általában három fő területre fókuszálnak: kognitív feldolgozás, szakmai kérdések és gyakorlat. A tanulmányok a kognitív terheléssel (effort modell), a tolmácsok munkamemóriájával, a tolmácsolás közbeni agyi funkciókkal és aktivációs mintákkal összefüggésben álló nyelvészeti kérdéseket vizsgálnak. A felhasználói elvárások, értékelések és reakciók mint a minőség indikátorai szintén lényeges területei a kutatásnak, ahogyan a tolmácsok szociális szerepei a különböző kontextusokban, a nyelvi irányítottság, valamint a közszolgáltatások számára nyújtott közösségi tolmácsolás során a bevonódás kontra pártatlanság kérdése. A jelentésátvitel, hibák és mulasztások terén mutatott hűség és a pontosság iránti elkötelezettség kérdéseinek fontossága állandó. A XXI. század a tolmácsolási tevékenység és kutatás burjánzásának tanúja. Mindez magába foglalja a jelnyelvi tolmácsolást, párbeszéd vagy távoli tolmácsolást, videó tolmácsolás, a beszédről beszédre (speech-to-speech) fordító rendszerek, az adatgyűjtésre és beszédkorpuszok elemzésére szolgáló eszközök és technológiák fejlesztését. A tolmácsolás fogalmához társított azonnaliság és spontaneitás hasonlóképp új formákat ölt az online kétnyelvű és többnyelvű környezetekben, a szórakoztatástól a tolmács által támogatott egészségügyi segítségig, ami kétségtelenül hozzájárul majd tolmácsolástudomány kutatásához az elkövetkező években.

Irodalomjegyzék:

Baigorri-Jalón, Jesús (2004), Interpreters at the United Nations: A History, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca.

Baker, Mona and Gabriela Saldanha (eds), Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 2nd Edition, London / New York: Routledge, 2009.

Gaiba, Francesca (1998), The Origins of Simultaneous Interpretation: The Nuremberg Trial, Ottawa: University of Ottawa Press.

Gambier, Yves and Luc Van Doorslaer (eds), Handbook of Translation Studies. Vol. 1, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2010. Also online. Translation Studies Bibliography Online (2004).

Hale, Sandra Beatriz (2007), Community Interpreting, Hampshire / New York: Palgrave Macmillan.

Pöchhacker, Franz (2004), Introducing Interpreting Studies, London / New York: Routledge.

Pöchhacker, Franz and Miriam Shlesinger (eds), The Interpreting Studies Reader, London / New York: Routledge, 2002.


Translation Romani

Random romani szó Other Romani Word
Bokhalo(i) sim (Kalderash)
Bokhalo(i) sem (Gurbeti)
Bokhalo(i,e) sim! (Lovari)
Bokhalo(i) sijum/sem (Xoraxane)
 I`m hungry (EN)  Estou com fome (PT)  J'ai faim (FR)  Tengo hambre (ES)  Ich habe Hunger (DE)  Éhes vagyok (HU)  Ho fame (IT)  Açım (TR)  Mám hlad (CS)


Szeretné lefordítani ezt az oldalt?
Szeretné lefordítani ezt a cikket saját nyelvére? Kérem, küldje el fordítását a translation@translationromani.net címre. Ellenőrzés után felkerül a honlapra.