A romani kultúra és a fordítás területe közötti kapcsolatok felfedezése

A Translation Romani weboldal úgy döntött, hogy a romani szót használja a weboldal nyelvi változatainak mindegyikében, ez alatt értve, illetve ezzel jelölve mind a nyelvet, mind pedig a különböző etnikai közösségek mindegyikét szerte a világon, azaz a roma, sinti, manuš, calé, romanichal, kalé és sok más csoportot. Kérjük, olvassa el fordítóink fontos megjegyzéseit a magyarázatokról és más lokálisan, nemzetileg, regionálisan használt fordításokról.

Bezár
Fordítás és terminológia
Fordítás és terminológia
A fordítók és terminológusok fontos pozíciókat foglalnak el azokban a régiókban, nemzetállamokban és szervezetekben, ahol a nyelveknek hivatalos státuszt adnak. Ugyancsak jelentős közvetítői az információátvitelnek és szakszókincs sztenderdizálásának globalizálódó világunkban. Egy pillantás közelebbről a szakmai profilra...
A különböző nyelvekben való jártasság vagy azok folyékony használata nem jelent automatikusan fordítási szakértelmet. A hivatásos fordítók két nyelvet beszélnek, de egyúttal kitűnő írók saját anyanyelvükön és választott hivatásos nyelvükön, ahogyan szakértői saját témájuknak is.
A történetileg dokumentált fordítási tevékenység rámutat arra, hogy a világszerte mélyen gyökerező szóbeli hagyományok mellett a fordítást majd’ ötezer éve gyakorolják (Szíria, Kína, India). A fordítástudomány mint akadémiai diszciplína története fiatal és a XX. század második felétől datálódik.
A terminológia területe sokkal többet foglal magába a szótárak és szólisták fordításánál. A hivatásos terminológusok szofisztikált terminológiai forrásokat alkotnak és tanácsokat adnak a sztenderdekre, nyelvpolitikákra, szótár vagy adatbázis létrehozására, neologizmusokra és a nyelvhasználat új trendjeire vonatkozóan.
A terminológiai források (szólisták, szószedetek, szótárak) összegyűjtésének jelenlegi gyakorlata nagyon hosszú történeti hagyománnyal rendelkezik. A terminológia arra fókuszál – leíró és előíró módon egyaránt – hogy a szavak (lexikai elemek) hogyan jelölnek fogalmakat és hogyan reprezentálják a tudás különféle területeit.
Ez a szekció tartalmaz néhányat az elérhető alapvető (nyomtatott és online) források közül, melyek további információval szolgálnak a fordítás és terminológia szakmájáról, és további tudományos kiadványokról a fordítástudomány és terminológia területén.
Ez a szekció (nyomtatva és online) elérhető források és hivatkozások jegyzéke, melyek részletesebb információt nyújtanak az oktatásról és képzésről, mely hivatásos és akadémiai karrierre készít fel a fordítás és terminológia területén.